Nga Ingoa o Nga Rangi

 

Ko nga Rangi e tu iho nei, ngahuru-ma-rua; ko ia tenei nga ingoa o aua Rangi:-

 1. Tikitiki-o-rangi.
 2. Tiritiri-o-matangi
 3. Rangi-naonao-ariki
 4. Rangi-te-wanawana
 5. Rangi-nui-ka-tika
 6. Rangi-mataura
 7. Tauru-rangi
 8. Rangi-matawai
 9. Rangi-mairekura
 10. Rangi-parauri
 11. Rangi-tamaku
 12. Rangi-nui--tamaku-rangi

Ko ia tenei aua rangi, o ratou ingoa, me ta ratau tu e tu iho nei ratau.

Ko aua rangi nei, ngahuru-ma-tahi nga rangi e haerea ana e nga apa atua o aua rangi. Kotahi te rangi kaore e taea e aua apa nei. Ko te Toi-o-nga-rangi tetahi o nga ingoa, ko Tikitiki-o-rangi tetahi o ona ingoa. Ko ia nei te rangi tapu o aua rangi katoa. I a Io anake taua rangi me nga apa whatukura, me te apa mareikura o tera rangi.

Ko nga Mareikura me nga Whatukura e tomotomo ana i nga rangi ngahuru-ma-tahi nei, tae mai ki a Tu-a-nuku nei. Ma Io rawa te karere ki tetahi o nga apa o nga rangi ngahuru-ma-tahi katahi ano ka tapokoria a Tikitiki-o-rangi. E kore e tapoko noa. Ko Tawhiriranga hoki te whare, me tomo rawa ma roto i tera e uru ai. Kati; kei raro ra hoki te waha o te tatau. Ko ia i (kiiia) ai ko te Pumotomoto-o-Tikitiki-o-rangi, ara, ko te tatau tera e uru ati ai ki roto i Tawhirirangi; a, ka puta atu ma te koropihanga o te tuarongo ki roto ki Tikitiki-o-rangi.

Ke iroto i taua whare nei, i Tawhirirangi, e noho ana nga kai-tiaki o te Pumotomoto o Tawhirirangi, tona tini o Puhitau, a Maioro-rangi, o Houere-tu, o Hauere-tau, me era atu, tona tini o aua apa; e kore ai e uru oa mai tetahi apa kia kotahi, engari ma Ruatau, ma Aitu-pawa, ma Rehua, ma Puao-rangi me Tau-orongo rawa (e) huaki te koropihanga me te rangi ngahuru-ma-tahi, o Papa-tu-a-nuku ranei. Kati; he nui nga korero kei konei e kore e taea e au te whakatakitaki ki a koe.

 

previous | contents | next