NEPIA POHUHU

Ngaumutawa
Wahi o Mahitaone
1 o Aperira

 

No reira ra i timata ai a Nepia Pohuhu te korero ki a au. Koia tenei ana korero:

E ta e Whata, whakarongo mai ki aku korero ki a koe. Kua oti i au te korero ki o tuakana, taina, ki a Tamati te Apatu, ki a Piripi te Apatu, ki a Henare Matua. He mea takitahi nei kei a te Hapuku, ko ona ara ano. Kaore i ata puketaketia mai e au i te po. He wehi noku i aku mokopuna te take i kore ai e ata whakatepetia mai i te po; i te ao kaati.

Ko tenei me ata whakatepe ta taua tuhituhi mai i nga pu o nga rangi, i nga takere o te po. Kia pai to tuhituhi, koi ki aku hoa noku te he. Engari e koe ma to tuakana papa, ma Moihi te Matorohanga, e whakatikatika. Ko ia te mea o matou i tutuki ki Uawa te Rawheoro. Ko te whare tera o te Aitanga-a-Hauiti, o Ngati-Ira, o te Whanau-a-Rua-Taupare, o Ngati-Wakarara.

Ka hoki mai matau i te taua a te Kani-a-Takirau, ngaki i te mate o te tipuna papa o Pakura Hoia, he rangatira no Ngati-Porou, i mate i a te Whanau-a-Apanui. E toru nga hinganga o Ngati-Porou i a te Whanau-a-Apanui, ka tukua mai nei taua amio.

Ko te Houkamau raua ko te iramutu, ko Tamanuitera, i haere mai me te taina papa o te Kani-a-Takirau, a Pahura, me etahi kaumatua ake, tokowha. Tokowhitu katoa hoki ratou. E rua nga kakahu Maori, kotahi te taha horu nei. Ka mutu nga mea kei te marama ake i a au. A kotahi hoki te waka whakarei, he waka nui, roa. E rua nga haumi, ko te kei, ko te ihu. E toru nga pairi rauawa. E rua tekau ma rua nga taumanu, haunga hoki te taumanu tamaua o te ihu, e mai ai te taura o te punga o te waka. E wha-tekau-mawha nga kai hapai hoe o te waka nei. Ko Ngatoto te ingoa. Ka tukua e Pareihe ko Ngatoto ki a Nuku. Ko te Mahiti i a te Wera Hauraki, i a Ngapuhi. Ko te Paepaeroa i a Morena. Ko te taha horu i a ia, i a Paeihe. Kaati ake nei enei korero aku. Taihoa rawa kw tataku ai e taua tenei take.

I a matau i hoki mai ai i Toka-a-kuku ka tae mai ki Wharekahika. Ko te whare korero o Ngati-Porou, kua wareware i au te tohunga nona taua whare korero nei, ko te Puangiangi te ingoa. Ka uru atu a Nuku, a Tareahi, a te Kawatini, a te Matorohanga, a Tautapu. No Ngati-Kahukura-Whitia tenei. Ka rua ai enei whare, no Ngati-Kahungunu ake. He whare noa iho nei no Ngati-Matapu. Ka uru atu a te Matorohanga, a te Oka-Whare, a Tautapa, ahau hoki, a te Marutuna hoki me etahi ake nei, kei te ngaro i au. Ko ia i mea atu ki a koe, mau e koe e panui atu ma Moihi Matorohanga e whakatikatika. Ko etahi o nga korero mau e tono atu ki to taokete ki a Piripi te Apatu. Kei i a ia. Kei turua noa hoki te tuhituhi. Engari (ko) roto taku e korero ai ki a koe.

 

previous | contents | next