Tuteremoana & Wharekohu

of the Ngai Tara & Rangitane tribes
of the Hawke's Bay, Wairarapa & Wellington regions

 

 


 

 

Tuteremoana was the most famous descendant ot Tara, eponymous ancestor of the Ngai Tara tribe. He lived nineteen or twenty generations ago. At his birth his grand-uncle Tuhotoariki composed a well known oriori or song chant, "He oriori mo Tuteremoana", which has survived to this day. Tohotoariki was a famous tohunga or priest of his time, and his oriori contains many spiritual teachings for his high born grand-nephew.

Tuteremoana has been described as the tino ariki or high chief of the Ngai Tara, Rangitane and Ngati Awanuiarangi tribes and at one time held sway over the Hawke's Bay, Manawatu, Wairarapa, Kapiti and Wellington regions. At one time he lived at Rangitatau Pa at Palmer Head in Wellington, and a well-known fishing ground there is named Te Punga-whangai-o-Tuteremoana (the food anchorage of Tuteremoana). He was living in the Heretaunga region of Hawke's Bay until incursions from Ngati Kahungunu forced him to move further south. His father Te Aohaeretahi was buried on the sacred mountain, Kahuranaki, in Hawke's Bay. Tuteremona later moved to the Wellington region and spent some time on Kapiti Island (Real name: Te Waewae Kapiti o Tara raua ko Rangitane - the boundary between Tara and Rangitane). The peak at the northern end of Kapiti is named for him, and the burial cave at the southern end was named Te Ana-o-Wharekohu after his wife, who was buried there.

Tuteremoana's own marriage to Wharekohu brought together two major genealogical lines, of the Ngai Tara and Rangitane tribes. During the incursion into Hawke's Bay by the northern Ngati Kahungunu tribe there was much fighting, and after both sides won and lost many battles a peace was made. It was affirmed by the marriage of Tuteremoana's daughter, Moeteao, to Te Whakaihirangi of Ngati Kahungunu. The present day tribe of Ngati Moe, at Papawai near Greytown in the Wairarapa, descend from Moeteao and Te Whakaihirangi.

Ko Whatonga = Hotuwaipara (1st wife)
ko Tara = Te Umuroimata
ko Pehungaiterangi = Uiratea
ko Tiwhanaarangi = Taiakawa
ko Hineone = Tuturangi
ko Kotahu Hinetahurangi
ko Te Rangitupewa = Puakina
ko Te Rangitumaroro = Rakaukoki
ko Tukupou = Ngauao
ko Turia II =
ko Te Aohaeretahi II
ko TUTEREMOANA = WHAREKOHU II

Ko Whatonga = Reretua (2nd wife)
ko Tautoki = Waipuna
ko Rangitane = Mahue
ko Kopuparapara
ko Tokatumoana = Wharekohu I
ko Te Puehu
ko Te Aweawe I = Maurea
ko Maiao = Te Rangiwhakaaweawe
ko WHAREKOHU II = TUTEREMOANA
ko MOETEAO = TE WHAKAIHIRANGI
ko Mahanga-puhua & Mahanga-tikaro (twins)

Ko Mahanga-tikaro = Ruhi
ko Te Ao-te-ki = Tumaiteuru
ko Hiatangata I = Te Rangitumomotu
ko Maota-i-te-rangi = Te Rangikoianake
ko Hineirawaterangi = Rangikamangungu
ko Ua-a-te-awha = Hinetearorangi
ko Hinaariki = Tapu
ko Te Ngarehu
ko Te Rangitapu
ko Mahanga = Tamaterangi
ko Te Tatu = Tapuke
ko Te Huingaiwaho
ko Te Kaahu
ko Te Konohikikono = Te Taka
ko Himona Taka = Mere Toromata
ko Te Whana Awatea Himona = Parehe Tuia Takerei
ko George Tokomauri Himona