Maui-Tikitiki-a-Taranga

Ngati Kahungunu

Ngai Tumapuhi-a-rangi

(of the Wairarapa region)

 

 

 

 

Ko Maui-tikitiki-a-taranga (the ubiquitous Maui, famous throughout Polynesia)
ko Papa-tirau-maewa
ko Tiwakawaka
ko Tara-nui
ko Tara-roa
ko Ranginui
ko Rangi-roa
ko Ngai-whare-kiki
ko Ngai-whare-kaka
ko Ngai-roki
ko Ngai-reka
ko Ngai-peha
ko Ngai-take-take
ko Ngai te Hurumanu
ko Toi-kai-rakau
ko Rauru
ko Whatonga
ko Taha-titi
ko Rakei-ora
ko Tama-ki-te-hau
ko Tama-ki-te-ra
ko Tama-ki-te-matangi
ko Tama-ki-reireia-mai-Hawaiki
ko Te Kahu-arero
ko Pito
ko Rere
ko Tangi
ko Maika
ko Toto = Tamatea-Ariki-Nui (Captain of the Takitimu canoe)
ko Rongkako = Muriwhenua
ko Tamatea-pokai-whenua = Iwipupu
ko Kahungunu = Rongmaiwahine
ko Kahukuranui = Ruatapuwahine
ko Rakaihikuroa = Ruarauhanga
ko Hineteraraku = Rangitauira
ko Rangimatakoha = Raumano
ko Rakaimoari = Te Aohaeretahi
ko Kahukuramango = Toka
ko Humarie = Irapaia
ko Tataiaho = Kauwhataroa
ko Tuwairau = Tawhito
ko Rakaitekura = Ikaraeroa
ko TUMAPUHI-A-RANGI = Hineteao
ko Rangimaiaia = Te Rangituaiwa
ko Hikamataki = Tamateakota
ko Hinewaka = Tamaitohikura
ko Hikarara = Hineoitona
ko Tara = Hikawai
ko Te Taka = Te Konohikikono
ko Himona Taka = Mere Toromata
ko Te Whana Awatea Himona = Parehe Tuia Takerei
ko George Tokomauri Himona