Ngai Te Whatuiapiti

(of the Heretaunga or Hawke's Bay region)

 

 

Ko Tamatea-Ariki-Nui = Toto
ko Rongokako = Muriwhenua
ko Tamatea-Pokai-Whenua = Iwipupu
ko Kahungunu = Rongmaiwahine
ko Kahukuranui = Ruatapuwahine
ko Rakaihikuroa = Papauma
ko Taewha = Tamaira
ko Takaha = Rakaipa
ko Hikawera = Hine-te-moa
ko TE WHATUIAPITI = Te Huhuti
ko Te Wawahanga-o-te-rangi = Te Aopatuwhare
ko Te Rangikawhiua = Te Matehanganui
ko Te Ekitea = Te Urungapaewai
ko Te Iwikaiangata Kotiro = Tohungaio
ko Ngahoka = Pipi
ko Potau = Hipora
ko Ateneta = Hohepa Paewai
ko Emaraina Te Mamae Paewai = Takerei Ihaia
ko Parehe Tuia Takerei = Te Whana Awatea Himona
ko George Tokomauri Himona