Te Huhuti

Ngati Kahungunu, Ngati Whatu-mamoa, Maru-iwi

(principal wife of Te Whatuiapiti)

 

 

 


 

 

Te Huhuti's grandfather Taraia was one the leaders of the Ngati Kahungunu incursion into the Ahuriri and Heretaunga region (now the Napier/Hastings region of Hawke's Bay). The Whatumamoa and Maruiwi peoples were the tangata whenua or original inhabitants of the region. Taraia's son, Rangitaumaha, married Hine-i-ao of the tangata whenua.

 

Ko Tamatea-Ariki-Nui
ko Rongokako
ko Tamatea-Pokai-Whenua
ko KAHUNGUNU
ko Kahukuranui
ko Rakaihikuroa
ko Taraia
ko Rangi-tau-maha
ko Te HUHUTI

Ko Orotu
ko WHATU-MAMOA
ko Houruru
ko Hourere
ko Houpane
ko Taiwiri
ko Taipopoia
ko Tamanohorangi
ko Keoratawhiti = Turauwha
ko Rakaitekura
ko Hineiao
ko TE HUHUTI

Ko Awatope
ko MARUIWI
ko Pakaumoana
ko Paretararoa
ko Tupouriao
ko Rumakina
ko Kearoa
ko Turauwha = Keroatawhiti
ko Rakaitekura
ko Hineiao
ko TE HUHUTI