Whakapapa: Te Hapuku

(of the Ngai Te Whatuiapiti tribe of Hawke's Bay)

 

 

 

Ko Tamatea-Ariki-Nui (Captain of the Takitimu waka)
ko Rongokako
ko Tamatea-Pokai-Whenua
ko Kahungunu (ancestor of Ngati Kahungunu tribe)
ko Kahukuranui
ko Rakaihikuroa
ko Taewha
ko Takaha
ko Hikawera
ko Te Whatuiapiti (ancestor of Ngai Te Whatuiapiti tribe)
ko Te Wawahanga-o-te-rangi
ko Te Rangikawhiuia
ko Te Manawaakawa (ancestor of Ngati Manawaakawa)
ko Te Rangikoianake (ancestor of Ngati Rangikoianake)
ko Tamaiawhitia
ko Te Rangikoianake
ko TE HAPUKU