Te Aitanga a Tarawhata

(of the Takapau or Central Hawkes Bay region)

 

 

 


 

 

Paikea
Pouheni
TARAWHATA
Whatonga II
Rangiwhakaurunuku
Wekanui
Tawake
Rakaimaro
Pikihauariki
Ahiahiotau
Tukaraerae
Nehunga
Kuratakawhaki
Tuterangitaunonoikura
Te Riponga
Kiriwai
Hikarahui
Te Opekai
Te Iwikaiangata Kotiro
Ngahoka
Potau
Ateneta
Pekerangi Emaraina Te Mamae Paewai
Parehe Tuia Takerei
George Tokomauri Himona