Ngai Tahu ki Takapau

(of the Takapau or Central Hawke's Bay region)

 

 

 

 

 

Ko TAHUMAKAKANUI
ko Iranui
ko Iratupaekau
ko Iratupokaitaua
ko Karewa
ko Hinewhatiua
ko Tuamiao
ko Marutauhea = Ruakuha
ko Aomataura
ko Patutu
ko Amoaketerangi
ko Kuratakawhaki
ko Tuterangitaunonoikura
ko Te Riponga
ko Kiriwai
ko Hikarahui
ko Te Opekai
ko Te Iwikaiangata Kotiro
ko Ngahoka
ko Potau
ko Ateneta Wharekiri
ko Emaraina Te Mamae Paewai
ko Parehe Tuia Takerei
ko George Tokomauri Himona