Rangitane

Ngati Rangiwhakaewa

(of the Tamaki-nui-a-Rua or Dannevirke region)

 

 


 

Ko Whatonga = Reretua
ko Tautoki = Waipuna
ko RANGITANE = Mahue
ko Kopuparapara
ko Kuaopango
ko Uengarehupango = Paratuai
ko Hamua
ko Wahatuara
ko Hinerautekawa
ko Rakaimaro
ko Korakotaiwaha = Te Umuroa
ko TE RANGIWHAKAEWA = Purerau
ko Parikoau = Te Muhu
ko Tauarohaki = Rerewa
ko Te Kurairirangi = Tanguru
ko Rangiaranaki = Huripapa
ko Ngahika
ko Kotuku
ko Ngene = Te Koroongawhenua
ko Ngapokakari = Hakahaka
ko Rahera

Ko TE RANGIWHAKAEWA = Purerau
ko Parikoau = Te Muhu
ko Tauarohaki = Rerewa
ko Te Kurairirangi = Tanguru
ko Rangiaranaki = Huripapa
ko Rongotea = Hikurangi
ko Te Urupu = Hineteanuhea
ko Werohia = Kapuatoroa
ko Hakikino

Ko Hakikino = Rahera
ko Hohepa Paewai = Ateneta
ko Pekerangi Emaraina Te Mamae Paewai = Takerei Ihaia
ko Parehe Tuia Takerei = Te Whana Awatea Himona
ko George Tokomauri Himona