Te Raekaumoana

of Rangitane ki Wairarapa

(of the Wairarapa region)

 

 


 

 

Te Raekaumoana lived about 1700 AD in the Wairarapa region. He was a chief and a tohunga (priest) of a Rangitane tribe. There had been a number of migrations by Ngati Kahungunu to the Wairarapa and for a time they seemed to live side by side in peace, but after one of the migrants was killed by a Rangitane hapu (tribe), Rakairangi decided to take his revenge. He attacked the Okahu pa (fortified village) and invested it, but the Rangitane chief Te Raekaumoana had escaped.

Te Raekaumoana's spiritual guide, Rongomai, had warned him that Okahu should not be defended but his people would not listen. So Te Raekaumona left for a place called Parinui-a-kuaka and there he made a shade for his eyes with manuka branches. As he shaded his eyes and looked back he saw Okahu burning. So that ridge is today called Uhimanuka (manuka shade). Te Raekaumoana then called on Rongomai for help and Rongomai lifted him up and flew him northwards.

At a place called Ruakaeaea Rongomai began to wriggle and this place was named Te Keunga-o-te-atua-o-Raekaumoana (the wriggling of the Spiritual Power of Raekaumoana). At another place near the present town of Masterton Rongomai came down to rest and this is called Nga Tahora-o-te-atua-o-Raekaumoana (the clearings of the Spiritual Power of Raekaumoana). Further north they reached Pahiatua (resting place of the Spiritual Power) named for Rongomai's resting. Today a small provincial town bears the name Pahiatua. Rongomai then inhabited a cave called Te Ana-o-Rongomai near the present town of Pahiatua.

Te Raekaumoana continued north however and sought refuge with the Rangitane people of Tamaki-nui-a-Rua, near the present town of Dannevirke. As Te Raekaumona's daughter Hinerangi was married to Tamahau, the son of Te Rangiwhakaewa, chief of the Rangitane people at that place, Te Raekaumoana had fled to the protection of his in-laws. Tamahau had earlier migrated to Wairarapa.

The marriage of Hinerangi of Wairarapa, and the migrant Tamahau, was another important strategic alliance, joining together the chiefly families of two branches of the Rangitane people; in the Tamaki-nui-Rua and Wairarapa regions.

Some infer that the story of Te Raekaumoana is embellished to add lustre to an ignominious flight. But who can say what was, and maybe still is, possible, given an absolute faith in Io and in the Spiritual Powers, and given the spiritual training to align oneself with those powers.

During the attack on Okahu, Te Raekaumoana's father-in-law, Turangatahi, was captured. He was spared by the attacking chief Rakairangi, and was ransomed by his people with a small grant of land.

Ko Whatonga = Reretua
ko Tautoki = Waipuna
ko RANGITANE = Mahue
ko Kopuparapara
ko Rapa
ko Hinehau
ko Tanetapu
ko Tautahanga
ko Te Waokairakau
ko Paewhenua
ko Tuawahiawa
ko Te Hapai-o-te-rangi = Tamauru
ko Te Rangituatahi = Kurateepa
ko TE RAEKAUMOANA

Ko Whatonga
ko Tautoki
ko RANGITANE
ko Kopuparapara
ko Tokatumoana
ko Te Puehu
ko Te Aweawe
ko Maiao
ko Kohunga-i-te-rangi
ko Tuwharemoa
ko Tamakere
ko Te Aonui
ko Kurateepa = Te Rangituatahi
KO TE RAEKAUMOANA

Ko Te Raekaumoana = Hinearoariki
ko HINERANGI = TAMAHAU
ko Hinetearorangi = Ua-a-te-awha
ko Hineariki = Tapu
ko Te Ngarehu
ko Te Rangitapu
ko Mahanga
ko Te Tatu
ko Te Huinga-i-waho
ko Te Kaahu
ko Te Konohikikono = Te Taka
ko Himona Taka = Mere Toromata
ko Te Whana Awatea Himona = Parehe Tuia Takerei
ko George Tokomauri Himona