Parata Whakapapa
(Ngai Tahu)

Ko Takitimu te waka, ko Tamatea te tangata

 

Tahupotiki=Hamo
  |
Ira a Tahu=Huiarei
  |
Matiheraki=Rakatehurumanu
  |
Tahumuri=Marutai 
  | 
Rakawahakura=Ira a Kehu 
  |
  |__________________________________
  |                 |
Tahumutu=              Maruhoua=Hinetautope
  |                 |
  |                Kuri=Tanemoehau
  |                 |
  |                Raritawhiao
  |                 |
Korotipuiteata=           Rakipara=Mokooionoa
  |                 |
Tuteahura=Hineraki         Manawa
  |                 |
Karauria=Te Aomuhuraki       Te Ruahirihiri 
  |                 |
Te Aoturia=Tawhakiteraki  Kaweriri=Ritoka
  |                 |
Hinipipiwai=Ikawehea        Tewharitoka
  |                 |
Te Rariipaia=Tutohi     Mohene=Hinenuiatekawa
  |                 |
Te Wairua=Pahikore         Tihope=Te Haari
  |                 |
Tapui=Pitoetoe           Kawa=Te Rinuirapa
  |                 |
Te Wharerimu=Capt Brown RN     Korotere=Capt Trapp
  |        ___________________|
  |        |
Peti Hurene=Tame Parata MP
  |
Teone Parata=Sarah Palmer
  |
Hoani Parata=Margaret Cowie
  |
Haereroa Parata DSO=Margaret Nichol
  |__________________________________________________
  |        |        |        |
Tane Parata Huiarei Parata Roslyn Parata  Patricia Parata
 (RNZAF   = Hugh Webster = Hiria Reedy  = Richard Hutchens 
 MIA Fiji     |
  1944)      |-- Michael Webster=Margaret Coutts
          |
          |-- Christopher Webster=Philippa Jones
          |
          |-- Elizabeth Webster=Uffe Romer (Ddenmark)
          |
          |-- Mary Webster=Hugh Shearer
          |
          |-- Crispin Webster 
          |
          |-- Sarah Webster=Adrian Skinner

Information provided by Christopher Webster.