Ngai Tangowhiti

(of the Takapau or Central Hawke's Bay region)

 

 

 


 

 

Ko Tamakuku
ko TANGOWHITI = Whakaangi
ko Matuahaka = Pukapuka
ko Te Rahekeua = Potorua
ko Rauika = Hikaahi
ko Tumihikura = Hineawe
ko Te Waiho
ko Wainui
ko Atutahi
ko Rahiri
ko Tangaroa
ko Hurutearangi
ko Ratorua
ko Kurahaupo
ko Puakiteao
ko Tireo = Taiko
ko Taungaroa = Muruwai
ko Te Muri = Rangiakohea
ko Piritarata = Oturaki
ko Hipora = Potau
ko Ateneta Wharekiri = Hohepa Paewai
ko Pekerangi Emaraina Te Mamae Paewai = Takerei Ihaia
ko Parehe Tuia Takerei = Te Whana Awatea Himona
ko George Tokomauri Himona