Harawira Mahikai

Whakapapa: Harawira Mahikai

(of the Ngai Te Whatuiapiti tribe of Hawke's Bay)

 

Ko Tamatea-Ariki-Nui
ko Rongokako
ko Tamatea-Pokai-Whenua
ko Kahungunu
ko Kahukuranui
ko Rakaihikuroa
ko Taewha
ko Takaha
ko Hikawera
ko Te Whatuiapiti
ko Te Wawahanga-o-te-rangi
ko Te Rangikawhiuia
ko Te Manawaakawa
ko Te Rangikoianake
ko Karaha
ko Te Orihaupoha
ko HARAWIRA MAHIKAI