Te Aitanga A Kupe

 

Te Potenui
Te Poroa
Te Pomarutuna
Te Pomaruwehi
Raropuare
Uruehi
Tonga
Wha
Ira
Maikiroa
Mahuika
Te Kaununui
Te Kauroroa
Te Kauweki
Te Rupetu
Maui
Wharuikura
Uhenga
Poutama
Whitirangimamao
KUPE
Tamateakahia
Marokaiata
Waipuna = Tautoki
Rangitane

 

Toi Te Huatahi
Rongoueroa
Whatonga

Toi Te Huatahi
Punareia
Hotuwaipara

Whatonga = Hotuwaipara (w1)
Tara

Whatonga = Reretua (w2)
Tautoki = Waipuna
Rangitane