Te Hononga-Marei-Kura

O Ngati Kahungunu - Takitimu

The noble linkages of the Ngati Kahungunu tribe and Takitimu waka

(the Ngati Kahungunu tribe covers the Hawke's Bay and Wairarapa regions)


 

Source: the late Canon Wi Te Tau Huata


 

Tamatea-Ariki-Nui Mai-Tawhiti o te waka TAKITIMU
Ka puta ko Rongokako, Rongorongo
Ka moe ia Turi, te Ariki-nui o te waka AOTEA!
Rongokako ka moe ia Muriwhenua Te Au-pouri, o te waka KURAHAUPO!

Tamatea-Ariki-Nui Mai-Tawhiti of the waka TAKITIMU
begat Rongokako and Rongorongo
Rongorongo married Turi, High Chief of the waka AOTEA!
Rongokako married Muriwhenua of Te Au-pouri, of the waka KURAHAUPO!

Tama-tea-ure-haea, Kapo-wairua, Pokai-whenua, Pokai-moana!
Ka moe ia Iwi-pupu, te kura o Paikea-Porourangi!
Ka puta ko Kahungunu-Orongotea,
Ka moe ia ana wahine tokowaru!

[Rongokako and Muriwhenua begat Tamatea of many names]
Tama-tea-ure-haea, Kapo-wairua, Pokai-whenua, Pokai-moana!
Tamatea married Iwi-pupu, the jewel of Paikea-Porourangi!
[from whom descend the Ngati Porou tribe]
Who begat Kahungunu-Orongotea,
Who married eight women!

1. Hine-tapu-o-Kaitaia, Mamari, Mamaru, Tinana, Mahuhu-ki-te-rangi, Nga-toki-mata-whaorua
2. Te-hau-Taruku-o-Opotiki, o te waka MATAATUA!
3. Rua-rau-Hanga o Whangara,
4. Rua-rere-Tai-o-Popoia, Turanga-nui-a-Kiwa, [the waka] HOROUTA
5. Hine-Pu-ari-ari o Whare-onga-onga,
6. Kahu-kura-wai-a-Raia o te Mahanga, [of the waka] TAINUI!
7. Rongo-mai-wahine o Nukutaurua o te waka KURAHAUPO!

Ka puta ko Rongo-mai-Papa
Ka moe ia Tuhourangi o te waka TE ARAWA!
Ka puta ko Tau-hei-Kuri
Ka moe ia Tama-tai-Pu-noa o te waka MATAATUA!

[Kahungunu and Rongo-mai-wahine]
Begat Rongo-mai-Papa
Who married Tuhourangi of the waka TE ARAWA!
And begat Tau-hei-Kuri
Who married Tama-tai-Pu-noa of the waka MATAATUA!

Kahungunu [and Rongomaiwahine]
[begat] Kahu-Kuranui
[who begat] Rakai-Hiku-roa
]who begat] Tu-puru-puru
[who begat] Rangi-Tu-ehu
[who begat] Tuaka
[who begat] Mahinarangi
Ka moe ia [who married] Turongo o te waka TAINUI!

Ka puta [who begat] Raukawa, Kurawari
Ka moe ia [who married] Whare-rere o te waka TOKOMARU!

8. Pou-Whare-kura, Te Whanganui-o-Ruawharo, o te waka TAKITIMU! [the 8th wife of Kahungunu]

 

Te hononga-marei-kura o AOTEA - TAKITIMU
[the noble linkage between Aotea waka and Takitimu waka]

Turi te Ariki-nui o te waka AOTEA
Ka moe ia Rongo-rongo, tamahine a Tamatea Ariki-nui o te waka TAKITIMU

Turi High Chief of the Aotea waka
Married Rongo-rongo, daughter of Tamatea Ariki-nui of the waka Takitimu

 

Te hononga-marei-kura o TE ARAWA - TAKITIMU
[the noble linkage between Te Arawa waka and Takitimu waka]

Tama-te-Kapua [captain of Te Arawa waka]
[begat] Kahu-Mata-ma-Moe
[begat] Tawake-moe-ta-Hanga
[begat] Uenuku-mai-Rarotonga
[begat] Rangitihi
[begat] Tuohurangi = Rongomai-papa

 

Te hononga-marei-kura o MATAATUA - TAKITIMU
[the noble linkage between Mataatua waka and Takitimu waka]

Toroa [captain of Mataatua waka]
Rua-i-Honga
Te Tahinga-o-te-Ra
Awanui-a-Rangi
Ira-Peke
Awatope
Ahokawa = Hau-Manga
Tama-tai-Pu-noa = Tau-hei-Kuri

 

Te hononga-marei-kura o TAINUI - TAKITIMU
[the noble linkage between Tainui waka and Takitimu waka]

Hotu-roa [captain of Tainui waka]
Hotu-ope
Hotu-matapu
Motai
Ue-rata
Raka-maomao
Kakati
Turongo = Mahinarangi