Nga Apa

 

Na ka tatai ahau ki a koe i te ahua o nga apa o ia rangi, o ia rangi ngahuru-ma-rua. Ko ia tenei.

Ko nga apa tuatahi o roto i te Toi o nga rangi ko ia tenei:-

Ko te apa Whatukura. He apa tane tera.
Ko te apa Mareikura. He apa wahine enei.

I konei ka kiia, ina haere aua apa katoa nei, ka kiia tetahi whakahua, ko te ropu Whatukura, ko te ropu Mareikura. Ko enei apa anake nga apa e noho tahi ana ki a Io-nui i te Toi o nga rangi. Kaore etahi apa o nga rangi ngahuru-ma-tahi e uru atu ki te Toi o nga rangi. Ma Io anake te kupu whakaae ka uru ai, ara ma Io anake te hiahia te tomo atu ai ki te Toi o nga rangi. E kore e pokanoa, he tapu hoki taua rangi i a Io me ona ropu i kiia ake nei. Engari ka ahei nga ropu Whatukura me nga apa Mareikura te tomotomo haere i nga rangi ngahuru-ma-tahi, ara nga wahi katoa e hiahia ai ratau, ahakoa i nga Rangi, i a Papa ranei, he whai mana ratau. Pera ano nga apa o nga rangi ngahuru-ma-tahi i waho mai i te Toi o nga rangi, tae atu ki a Papa-tu-a-nuku nei, tae atu ki Rarohenga.

Na ko te Rangi tuarua tenei i raro iho i te Toi o nga rangi, ko Tiritiri-o-matangi. Ko ia nei te tuarua o nga rangi. Ko nga apa noho i o enei rangi ko i a tenei:-

Ko te apa Tahurangi. He apa tane tenei.
Ko te apa Kahurangi. He apa wahine enei.

Ko te Rangi tuatoru ko Rangi-naonao-ariki. Ko nga apa o tenei rangi (ko ia tenei).

Ko te apa Matangi-nui. He apa tane tenei.
Ko te apa Mata-ruwai. He apa wahine tenei.

Ko te rangi tuawha ko Rangi-te-wanawana. Ko nga apa o tenei rangi (ko ia tenei)

Ko te Rahui-kura. He apa tane tenei.
Ko te apa Ruao. He apa wahine tenei.

Ko te rangi tuarima ko Rangi-nui-ka-tika. Ko nga apa o tenei rangi ko ia tenei:

Ko te apa Rehutoa. He apa tane tenei.
Ko te apa Rehu-punga. He apa wahine tenei.

Ko te rangi tuaono, ko Rangi-mataura. Ko nga apa o tenei rangi ko ia tenei:

Ko te apa Poporokewa. He apa tane tenei.
Ko te apa Kaiwhanga. He apa wahine tenei.

Ko te rangi tuawhitu, ko Taururangi. Ko nga apa o tenei rangi (ko ia tenei)

Ko te apa Patupaiarehe. He apa tane tenei.
Ko te apa Turehu. He apa wahine tenei.

Ko te rangi tuawaru ko Rangi-matawai. Ko nga apa o tenei rangi ko ia tenei:-

Ko te apa Tarangatahi. He apa tane tenei.
Ko te apa Kopuwai. He apa wahine tenei.

Ko te rangi tuaiwa ko Rangi-mareikura. Ko nga apa o tenei rangi (ko ia tenei)

Ko te apa Rauru-rangi. He apa tane tenei.
Ko te apa Kehurangi. He apa wahine tenei.

Ko te rangi ngahuru ko Rangi-parauri. Ko nga apa o tenei rangi (ko ia tenei)

Ko te apa Kaupeka-a-rangi. He apa tane tenei.
Ko te apa Rau-angiangi. He apa wahine tenei.

Ko te rangi ngahuru-ma-tahi ko Rangi-tamaku. Ko nga apa o tenei rangi ko ia tenei:-

Ko te apa Kopara-a-Rangi. He apa tane tenei.
Ko te apa Maruhiruhi. He apa wahine tenei.

Ko te rangi ngahuru-ma-rua ko Rangi-nui-a-Tamaku. Ko nga apa o tenei rangi (ko ia tenei)

Ko te apa Tohikura. He apa wahine tenei.

E ta! kaore i te rarawe ake i au te apa tane o tenei. Mau, e koe, e patai ki a Moihi te Matorohanga. Kei a ia te hangaitanga o te whakanohonohoanga o nga apa nei ki o ratau rangi i poua ai ratau e Io-matua. Kaati noa ake aku i konei. Nana pea he ingoa ke noa ake etahi o aku e whakahuahua nei. E pai ana ma Moihi e whakahangai. Kaore au e pai ma te korero a tetahi tangata ke e whakahangai aku korero e korero nei au ki a koe . Kaore au i te mohio ki te uruora marie o tetahi atu engari a te Matorohanga ka tika. Ka kitea i te tini, e oku kanohi hoki, me te tupuna a Nuku, me i ora tera. Ko ia te Ururoa o te Wananga. He kaupeka nui tera. Na te matenga ki Kaimatai ka mutu ano ko to tuakana papa ko te Matorohanga e koe te tangata mana e huaki nga tatau o te Kauwae-runga o te Kauwae-raro.

Na i konei ka tahuri te whanau nei ki te tatai i nga kaupeka o Rangi-nui, ara, ki te whakahaere i nga tika-nga e taea ai te whakaaro e puta mai ai he painga ki a ratau. Kaore i taea. I a ratou e pokaikaha ana ki te whakahaere i nga take o Papa-tu-a-nuku kore rawe i taea a ratau..

 

previous | contents | next