He Powhiri
A Maori Welcome

 

Kia hiwa ra ! Kia hiwa ra ! kia hiwa ra i tenei tuku !
Kia hiwa ra i tera tuku ! Kia hiwa ra ! Kia hiwa ra !

Be alert ! Be watchful ! Be alert on this rampart !
Be alert on that rampart ! Be watchful! Be alert !
E nga waka. E nga hau e wha. E nga mana. E nga iwi.
E nga manu korero o runga i nga marae

O the canoes. The four winds. Great ones. The tribes.
Talking birds (orators) of the marae (ceremonial meeting places).
Whakarongo ! Whakarongo ! Whakarongo !
Listen ! Listen ! Listen !
Ki te tangi a te manu e karanga nei "Tui, tui. tuituia !"
Tuia i runga, tuia i raro, tuia i roto
Tuia i waho, tuia i te here tangata

Listen to the cry of the bird calling "Unite, unite, be one !"
Unite above, unite below, unite within,
Unite without, unite in the brotherhood of man.
Ka rongo te po, ka rongo te po
Tuia i te kawai tangata i heke mai i Hawaiki nui
I Hawaiki roa, i Hawaiki-pamamao
I hono ki te wairua, ki te whai ao, ki te Ao Marama.

The night hears, the night hears
Unite the descent lines from Great Hawaiki
From long Hawaiki, from Hawaiki far away
Joined to the spirit, to the daylight, to the world of light.
Tihei Mauriora!
E nga iwi o te ao katoa
Haere mai, haere mai, haere mai.

To the peoples of the whole world
Welcome, welcome, welcome.
Haere mai ki te whenua o Aotearoa
Haere mai ki te ao Maori

Welcome to the land of Aotearoa (New Zealand)
Welcome to the world of the Maori.
Ko tenei te mihi atu ki a koutou katoa o te ao
Ko tenei te mihi aroha ki a koutou

This is my greeting to you, all the peoples of the world
This is my greeting of love to you all

 

explanation of the powhiri
ritual ceremony of encounter


home