A Blessing

 

Kia hora te marino,
Kia whakapapa pounamu te moana,
Kia tere te karohirohi.

May the seas be calm,
May the shimmer of summer
Glisten like the greenstone,
Dance across thy pathway.

Ma Io koutou e manaaki, e tiaki, i nga wa katoa.

May your God bless you and protect you for all time.

"Ko te Amorangi ki Mua"
by Kahurangi Maori Dance Theatre Trust

mp3 music file (2.9mb - slow to download)
left click to play, right click to download

 


home